# جمعه

شاید این جمعه بیاید شاید ...

  خبر آمد خبری در راه است                                      سرخوش آن دل که از آن آگاه است شاید این جمعه بیاید، شاید                                                   پرده از چهره ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 55 بازدید